05 mei 2022

Internationale vrouwendag

Home » Internationale vrouwendag
Skool Icon

Solidariteit, de kracht voor verandering!
Op deze dag strijden we extra voor gelijkwaardigheid in onze samenleving. Want ook al is het 2022, deze dag is nog steeds erg hard nodig, zeker als het over diversiteit en samenleving gaat.

Hoe zit het eigenlijk met diversiteit in de technologiesector?
ICT en de digitale sector is nog vooral een mannenbolwerk. Logisch misschien als we naar het verleden kijken. Hoog tijd om hier verandering in te brengen! En eerlijk, een mannenbolwerk is toch veel leuker met vrouwen erbij. Tegelijk is het bij uitstek de branche waarin teamwerk voor de beste resultaten zorgt.

Vrouwen beschikken ook over de nodige vaardigheden
Een van de redenen waarom vrouwen niet vaak voor de ICT-sector kiezen, is omdat ze er een verkeerd beeld van hebben. Ze denken dat de functies te technisch zijn. Maar dit is al lang niet meer het geval. Bij ICT-bedrijven draait het niet alleen om programmeer skills. Tevens vereist het werken in deze branche ook bepaalde vaardigheden waar vrouwen in uitblinken, zoals kritisch denken en creativiteit.

Waarom werken er eigenlijk zo weinig vrouwen in de IT-wereld?
Helaas stellen we vast dat er een groot verschil is tussen hoeveel vrouwen en hoeveel mannen hun weg vinden richting een job in de ICT-sector.

“Op dat vlak scoren we ondermaats in Europa” stellen federaal minister Petra De Sutter en Vlaams minister van Gelijke kansen Bart Somers. “ Belangrijk dat we hier aandacht aan schenken en hopen dat de digitale revolutie niet zorgt voor een nieuwe kloof tussen vrouw en man. “

Maar het is ook belangrijk om jongeren te informeren en te enthousiasmeren over de impact van technologie op alle aspecten van het leven.

En als je meer meisjes wilt enthousiasmeren voor technologie is het ook belangrijk om rekening te houden met de diversiteit.

Het ontbreekt momenteel aan vrouwelijke IT rolmodellen die de jongere generatie laat zien dat zij óók voor een volgende revolutie kunnen zorgen.

Organisaties zouden daarom proactief succesverhalen van vrouwen in het bedrijf moeten delen en uitdragen.

Skool is alvast op de goede weg!

Internationale vrouwendag
Artikel delen

BENIEUWD NAAR WAT SKOOL VOOR U KAN BETEKENEN?

Contact